Kodumasinahooldus     Raud OÜ


Töö kirjeldus Hind
Käibemaks Summa
VÄIKEREMONT, EUR.
Töö, mille puhul seadet lahti ei võeta ja mille puhul ei ole vaja viga otsida.
Konsulteerimine, instrueerimine.
12,50 2,50 15,00
KESKMINE REMONT, EUR.
Prognoosimist ja seadme osalist lammutamist nõudvad tööd konkreetse vea korral.
25,00 5,00 30,00
KEERULINE REMONT, EUR.
Prognoosimist ja seadme osalist lammutamist nõudvad tööd, mis vea iseloomu või seadme konstruktsiooni tõttu vajavad täiendavaid mõõtmisi või toiminguid.
50,00 10,00 60,00
SUUR REMONT, EUR.
Viga, mille kõrvaldamine on keeruline ja töömahukas..
75,00 15,00 90,00
TÄIENDAVAD TÖÖD, EUR/tund.
Lisanduvad keskmisele, keerulisele või suurele remondile ühe seadme mitme vea kõrvaldamise või sõlmede ja agregaatide remondi korral. Külmaseadme isolatsiooni eemaldamist eeldavad tööd.Tööd, mis on seotud integreeritava tehnika mööblist väljavõtmise ja tagasipaigaldamisega.
25,00 5,00 30,00
MUUD TÖÖD, EUR/tund.
Ehitustööd seadmete paigalduse korral. Tööd, mille puhul on kahe töötaja kohalviibimine vältimatu.
25,00 5,00 30,00
VISIIT või TRANSPORT 1 TSOONIS (Tallinna piirides, va. vanalinn ja Pirita), EUR. 12,50 2,50 15,00
VISIIT või TRANSPORT 2 TSOONIS (Tallinna vanalinn või Pirita, Kakumäe, Tiskre, Tabasalu, Hüüru, Saue, Saku, Jüri, Lagedi, Loo, Iru, Maardu, Kallavere, Muuga, Viimsi poolsaar ja mujal väljaspool Tallinna piire, kuni 20 km raadiuses remonditöökojast), EUR. 18,75 3,75 22,50
VISIIT või TRANSPORT üle 20 km raadiuses remonditöökojast, üks suund, EUR/km. 0,83 0,17 1,00
KORRUSETASU, EUR/korrus. Lisatakse transpordihinnale juhul, kui toote transportimine toimub korrusmajas ilms liftita. 1,04 0,21 1,25

Lisamärkused
Transpoporditasu korrutatakse koefitsendiga 1,5 juhul, kui on vältimatu kahe töötaja kohalolek.
Kui töö toimub tasulise parkimise alas, lisandub parkimistasu vastavalt kulule.

Tüüptingimused kodumasinate remondil

1. Tellimuse vastuvõtmine.

1.1 Klienditellimused võetakse vastu telefoni teel või vahetult kohaletoodud toodete puhul oü Raud remonditöökojas, aadressil Siili 25 Tallinn.

1.2 Tellimuse vastuvõtmisel lepitakse kliendiga kokku töö alustamise tähtaeg ja orienteeruv maksumus.


2. Tellimuse täitmine.

2.1 Tellimuse täitmisel defekteeritakse toode ja lepitakse kliendiga kokku töö teostamise lõplik maksumus ja tähtaeg.

2.2 Defekteerimine on tasuta, kui klient otsustab seadet remontida.

2.3 Täitmisele kuuluvad vaid kliendi poolt tellitud tööd. Juhul, kui klient ei ole nõus täiendavate töödega, mis on vajalikud toote ohutuse tagamiseks, ei vastuta oü Raud toote ohutuse eest.


3. Valmis tööst teatamine, töö kättesaaamine.

3.1 Klient saab infot töö valmimisjärgu kohta oü Raud klienditelefonilt. Töö valmimisest teatatakse kliendile telefoni teel.

3.2 Remonditud seadmele tuleb järele tulla nädala jooksul pärast valmis tööst teadasaamist. Hiljem on töö teostajal õigus saada tasu seadme hoiustamise eest ning kolme kuu möödudes realiseerida toode tehtud kulutuste katteks, välja arvatud juhul, kui klient teatas viivituse mõjuvast põhjusest.


4. Tasumine

4.1 Töö teostajal on õigus saada tasu tehtud tööde ja kasutatud osade ning materjalide eest pärast tellimuse täitmist, vastavalt kliendiga kokku lepitud töö maksumusele.


5. Pretensioonid tehtud töö kohta

5.1 Pretensioone saab esitada vaid oü Raud poolt müüdud ja paigaldatud tagavaraosadele ning teostatud töödele. Vea ilmnemisel tuleb lõpetada toote edasine kasutamine ning viivitamatult teatada oü Raud edasiste juhtnööride saamiseks. Oü Raud ei vastuta vigade eest, mis on tekkinud toote kulumise, kliendi või kolmandate isikute poolt teostatud mittepädeva remondi, ebaõige paigalduse või ebaõige kasutamise tagajärjel, samuti ka vigade eest, mis tulenesid kliendi juhistest töö teostamisel.

5.2 Pretensioone saab esitada töö lepingutingimustele mittevastavuse kohta, mis ilmnes kahe aasta jooksul alates töö üleandmisest. Sealjuures eeldatakse, et kuue kuu jooksul üleandmise päevast ilmnenud puudus oli olemas juba töö üleandmisel, kui selline eeldus ei ole vastuolus töö või puuduse olemusega.


Raud OÜ Siili 25, 13422 Tallinn Telefon: 6722 990, 6722 570 Faks: 6722 665, avatud E-R 8:00-16:30info@kmh.ee